Over Kleurrijk
Onze oprichters zijn zelf werkzaam geweest in de zorgsector. Zij wisten precies wat nodig was in het veld en namen het initiatief tot Kleurrijk in Zorg.
Sinds onze start in 2005 zijn we uitgegroeid tot een professioneel bureau met samenwerkingspartners en flexpersoneel in het hele land. Wij kiezen voor een persoonlijke benadering en we kennen onze medewerkers en klanten. Daarom zijn we slagvaardig en flexibel in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.
Medewerkers van diverse culturele achtergronden voelen zich bij ons thuis. Voor instellingen zijn we dan ook een bron van kleurrijk personeel van alle leeftijden, en dat is van belang in de huidige samenleving.
Missie & Visie
Onze missie is om zorginstellingen optimaal te ondersteunen en continuïteit te bieden in de uitvoering van zorg- en hulpverlening voor cliënten. Dat doen we vanuit de visie dat kwaliteit altijd nummer één moet zijn bij het aannemen en inzetten van personeel. We selecteren de flexwerkers dan ook zeer zorgvuldig. Daarbij kijken we zowel naar ervaring en startkwalificaties als naar de persoonlijkheid van de professionals. De kwaliteit van onze medewerkers staat bij ons voorop.
Onze kernwaarden zijn:

Loyaliteit
We verwachten van onze professionals dat ze zich committeren aan de wensen van de instelling. Het belang van de opdrachtgever staat altijd voorop.
Inlevingsvermogen
Onze professionals leven zich in in de leefwereld van de cliënten met wie ze werken opdat ze de juiste hulp of zorg kunnen bieden.

Vertrouwen
Het empathisch vermogen van onze professionals vormt een basis voor vertrouwen, uiteraard van groot belang voor het welbevinden van de cliënten.

Snelheid
Als het nodig is willen we een instelling zo snel mogelijk de hand reiken. Daarom hebben we het initiatief genomen tot een 24-uursservice. Wij kunnen dag en nacht en binnen afzienbare tijd adequaat personeel inzetten, waar nodig.

Flexibiliteit
Flexibiliteit en aanpassingsvermogen staat bij ons zeer hoog in het vaandel.

Image

Gildenstraat 3, 4143 HS Leerdam

0345-548301

info@kleurrijksph.nl