Ik zoek personeel

Wij beschikken over een databank van ervaren en geschoolde medewerkers met een kleurrijke achtergrond die per direct inzetbaar zijn. We anticiperen voortdurend op ontwikkelingen in de zorgsector en de veranderingen in de vraag om personeel die dit met zich meebrengt. We houden rekening met de culturele samenstelling van uw cliënten bij de keuze voor een flexwerker.
Naast het inzetten van gekwalificeerd personeel in verschillende sectoren leveren we enkele aanvullende diensten. Zo bieden we een 24uursserice, we leveren interimteams aan de jeugdsector en we adviseren zorginstellingen op het gebied van methodiekontwikkeling.

Sectoren

Diensten