Ik zoek personeel

Wij beschikken over een databank van ervaren en geschoolde medewerkers met een kleurrijke achtergrond die per direct inzetbaar zijn. We anticiperen voortdurend op ontwikkelingen in de zorgsector en de veranderingen in de vraag om personeel die dit met zich meebrengt. We houden rekening met de culturele samenstelling van uw cliënten bij de keuze voor een flexwerker.
Naast het inzetten van gekwalificeerd personeel in verschillende sectoren leveren we enkele aanvullende diensten. Zo bieden we een 24uursserice, we leveren interimteams aan de jeugdsector en we adviseren zorginstellingen op het gebied van methodiekontwikkeling.

Sectoren

Jeugdzorg
We zetten medewerkers in in de reguliere jeugdzorg en in de specialistische jeugdzorg, zowel ambulant als residentieel. We hebben professionals voor hulpverlening in een vrijwillig kader en een justitieel kader zoals JeugdzorgPlus en jeugdinrichtingen, zowel in een gesloten als een open setting. Kortom, we opereren in alle vormen van jeugdhulpverlening die er zijn.
Onze medewerkers beschikken over de juiste competenties met betrekking tot de methodieken van uw instelling. Zij hebben hart voor de cliënten. Wij zetten de meest geschikte persoon op de juiste plek.
Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Wij bieden flexpersoneel aan voor reguliere zorg aan volwassenen en jongeren met een verstandelijke beperking van LVG (licht verstandelijk gehandicapt),  SG (sterk gedragsgestoord) LVG tot EVG (ernstig verstandelijk gehandicapt) en SGEVG.
Onze medewerkers hebben de juiste opleiding en ervaring om deze taak met compassie en aandacht en naar volle tevredenheid te volbrengen.
Geestelijke Gezondheidszorg
Onze medewerkers zijn inzetbaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie, de volwassenen-psychiatrie en de forensische psychiatrie, zowel residentieel als ambulant. De professionals die we naar u toe sturen zijn goed opgeleid, hebben de juiste ervaring en zijn in staat om de behandelmethoden van uw instelling met toewijding en betrokkenheid toe te passen.
Overige zorg: nieuwe koers
We richten ons in toenemende mate op de verslavingszorg, de ouderenzorg, de verpleegzorg en het onderwijs. Daarnaast ontwikkelen we een aanbod waarbij we in het kader van de nieuwe wet op de jeugdzorg bemiddelen tussen gemeenten en ambulante jeugdprofessionals.

Diensten

Interimteams in de jeugdzorg
We kunnen op verzoek een interimteam van flexwerkers inzetten, bijvoorbeeld op het moment dat er in uw instelling een nieuwe groep gestart wordt en er vooralsnog geen personeel beschikbaar is.
Daarbij selecteren en formeren we altijd op maat en in samenspraak met de opdrachtgever, zodat de dynamiek van het team professionals naadloos aansluit bij de behoeften van de groep cliënten.
24-uursservice
Omdat er in de zorg geen tijd is om te wachten, kunt u ons 24 uur per dag bellen als de nood aan de man is. Bevindt uw instelling zich in Midden-Nederland, dan zorgen wij dat er binnen twee uur een arbeidskracht bij u op de stoep staat. Ook in de rest van Nederland kunnen wij u binnen afzienbare tijd voorzien van personeel op maat.
Advies en begeleiding
We adviseren zorginstellingen bij de ontwikkeling en invoering van nieuwe methodieken. Ook bieden we begeleiding en coaching bij de implementatie van nieuwe initiatieven en werkwijzen.
Overname personeel
Bent u zeer tevreden over onze professional en wilt u hem of haar graag permanent aan uw team toevoegen? Onder bepaalde voorwaarden kunt u onze flexwerker kosteloos overnemen en aanstellen in uw organisatie.
Image

Gildenstraat 3, 4143 HS Leerdam

0345-548301

info@kleurrijksph.nl