Home

Wij garanderen onze opdrachtgevers optimale kwaliteit. Ook gaan wij resultaatgericht te werk en doen we er alles aan om optimale dienstverlening te verschaffen. Door supervisie, werkbegeleiding, werkbezoeken en evaluatiegesprekken met onze opdrachtgevers krijgen we een duidelijk beeld van de kwaliteit van onze dienstverlening. Wanneer zich ergens een knelpunt of probleem voordoet, grijpen wij direct in.

Onze medewerkers worden goed geïnformeerd over de essentie van de tevredenheid van onze opdrachtgevers. Zij worden aangespoord hier rekening mee te houden. Mocht de situatie zich voordoen dat een opdrachtgever niet tevreden is met één van onze medewerkers, dan wordt deze in overleg teruggeroepen en vervangen. Wij stellen onze medewerkers dan ook altijd op de hoogte van het feit dat zij teruggeroepen kunnen worden.

Als wij constateren dat dit het gevolg is van verwijtbaar handelen van de medewerker in kwestie, dan wel dat de medewerker in kwestie onvoldoende progressie boekt om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers, dan wordt de medewerker niet meer door ons ingezet. De beoordeling van de opdrachtgever is hierin doorslaggevend.

Evaluatiegesprekken
Aangezien wij het belangrijk vinden dat wij voldoen aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers en dit ook willen blijven doen, bezoeken wij onze opdrachtgevers met regelmaat voor een evaluatiegesprek. Op deze manier kunnen zij aangeven hoe zij de samenwerking ervaren. Zo kunnen wij vroegtijdig op eventuele knelpunten inspelen. Wij hechten er dan ook veel waarde aan dat communicatie over en weer goed verloopt en zaken die de nodige aandacht vragen niet blijven liggen. Wij streven ernaar om regelmatig de prestaties en inzet van onze medewerkers te evalueren.

Supervisie en werkbegeleiding
Met regelmaat worden onze medewerkers uitgenodigd voor een gesprek waarin de voorgaande periode wordt geëvalueerd en hun ontwikkeling wordt besproken. Het contact met de medewerkers is informeel, waardoor wij goed zicht hebben op hun functioneren. Door middel van supervisie en werkbegeleiding worden eventuele knelpunten waar onze medewerkers in de praktijk tegenaan lopen zichtbaar en kunnen wij hen waar nodig ondersteunen en adviseren.

Minimale voorwaarden medewerkers
Bij de werving en selectie van pedagogische medewerkers nemen wij minimaal de volgende voorwaarden in acht:

  • Opleiding SPW/SCW (MBO) óf SPH/MWD (HBO)
  • HBO werk- en denkniveau
  • Twee jaar ervaring in de pedagogische hulpverlening
  • Een recente verklaring van goed gedrag (wij screenen onze medewerkers gericht)

Referenties

Wij werken met bewezen kwaliteit voor diverse zorginstellingen. Kleurrijk SPH vindt het belangrijk dat haar opdrachtgevers tevreden zijn. Op aanvraag kunnen wij u voorzien van een overzicht van instellingen die tot grote tevredenheid gebruikmaken van onze dienstverlening. Geïnteresseerden kunnen voor uitgebreide informatie altijd contact opnemen met deze opdrachtgevers.