U zoekt personeel

Wij beschikken over een databank van ervaren en geschoolde medewerkers met een kleurrijke achtergrond die per direct inzetbaar zijn. We anticiperen voortdurend op ontwikkelingen in de zorgsector en de veranderingen in de vraag om personeel die dit met zich meebrengt. We houden rekening met de culturele samenstelling van uw cliënten bij de keuze voor een flexwerker.
Naast het inzetten van gekwalificeerd personeel in verschillende sectoren leveren we enkele aanvullende diensten. Zo bieden we een 24uursserice, we leveren interimteams aan de jeugdsector en we adviseren zorginstellingen op het gebied van methodiekontwikkeling.

Sectoren

Jeugdzorg

We zetten medewerkers in in de reguliere jeugdzorg en in de specialistische jeugdzorg, zowel ambulant als residentieel. We hebben professionals voor hulpverlening in een vrijwillig kader en een justitieel kader zoals JeugdzorgPlus en jeugdinrichtingen, zowel in een gesloten als een open setting. Kortom, we opereren in alle vormen van jeugdhulpverlening die er zijn.
Onze medewerkers beschikken over de juiste competenties met betrekking tot de methodieken van uw instelling. Zij hebben hart voor de cliënten. Wij zetten de meest geschikte persoon op de juiste plek.

Diensten

Interimteams in de jeugdzorg

We kunnen op verzoek een interimteam van flexwerkers inzetten, bijvoorbeeld op het moment dat er in uw instelling een nieuwe groep gestart wordt en er vooralsnog geen personeel beschikbaar is.
Daarbij selecteren en formeren we altijd op maat en in samenspraak met de opdrachtgever, zodat de dynamiek van het team professionals naadloos aansluit bij de behoeften van de groep cliënten.